Beograd

NIKAD ISPRIČANA PRIČA: Ovim herojskim gestom je odbranjen Beograd

Za vreme turske opsade Beograda 1456. godine, osvajačka vojska je bila podeljena u dva krila: komanda se nalazila na Vračaru, dok je vojska pritisla područje između Save i Dunava, brojeći oko 100.000 vojnika. Predvodio ih je sultan Mehmen II Osvajač.

Duge i krvave borbe srozale su moral i osvajača i branitelja grada. Kada je već delovalo da će grad pasti u ruke Osmanlija, njihov barjaktar je došao na ideju da se popne na jednu od kapija i na nju postavi turski barjak, što bi označilo da je bitka rešena. U ovoj nameri ga je sprečio srpski vojnik Titus Dugović. Kako nije bilo drugog načina da se osujeti plan, Dugović je dohvatio barjak koji je barjaktar istovremeno držao i povukao preko bedema, gde su obojica poginuli. Na kraju, Srbi i Mađari su uspeli da odbrane Beograd.

Izvor: Beogradskiportal.rs