Magazin

SRBI NE GREŠITE SE NA PETROVDAN: Petak i veliki praznik

Danas naša Crkva slavi veliki praznik apostola Petra i Pavla.

Veliki ovo ljudi behu u to vreme. Apostol Petar beše čovek koji se tri puta odrekao Hrista i to je ono što mu ljudi danas zameraju. Tu se upravo krije svo licemerje ovog sveta.

Svi su čuli i videli Petra kad se odrekao Hrista, niko nije video Petra kada se kajao.

Postoji istinita priča koja kaže da je Petar svako jutro kada bi čuo petla plakao gorko, svaki dan bukvalno. Isto ovo važi i za ljude na zemlji, lako nam je da nekoga osudimo, a ne znamo kako se taj čovek gorko kajao.

To je suština vere – neosduđivanje. Nikoga i ni za šta. Treba gledati svoju dušu, jer kako sudimo tako će nam se suditi.

Danas je petak i danas se posti, čak i ako ste se pričestili nastavite da postite. To se ne radi samo danas, svaku sredu i petak trebali bi dati Gospodu kao neki trud i dar.

Apostol Pavle

Rodom iz Tarsa, a od plemena Venijaminova. Najpre se zvao Savle, učio se kod Gamalila, bio farisej i gonitelj Hrišćanstva. Čudesno obraćen u veru hrišćansku samim Gospodom, koji mu se javio na putu za Damask.

Kršten od apostola Ananije, prozvat Pavlom i uvršćen u službu velikih apostola. Sa plamenom revnošću propovedao Jevanđelje svuda od granica Arabije do Španije, među Jevrejima i među neznabošcima. Dobio naziv apostola neznabožaca. Koliko su strahovita bila njegova stradanja, toliko je bilo njegovo natčovečansko strpljenje.

Kroz sve godine svog propovedanja on je iz dana u dan visio kao o jednom slabom končiću između života i smrti. Pošto je ispunio sve dane i noći trudom i stradanjem za Hrista, pošto je organizovao crkvu po mnogobrojnim mestima, i pošto je dostigao tu meru savršenstva, da je mogao reći: “Ne živim ja nego Hristos živi u meni”, tada je bio posečen u Rimu, u vreme cara Nerona, kad i apostol Petar.

Izvor: beogradskiportal.rs