Magazin

NOĆNA MOLITVA SVETITELJA: Pravilo Svetog Serafima za svaki napredak

Pravilo za svaki napredak i dobro duhovno zdravlje. Probajte da ispoštujete pravilo svetog Serafima svaki dan.

Ustavši od sna svaki hrišćanin treba da, ogradivši se krsnim znakom i stavši na izabranom mestu, čita spasonosnu molitvu, koju je sam Isus Hristos predao Svojim učenicima: Oče naš , do kraja, tri puta , zatim u čast Majke Božije Bogorodice Djevo , do kraja, takođe tri puta, i najzad jedanput Simvol vere (Verujem u jednoga Boga…)

Završivši to jutarnje pravilo, svaki hrišćanin, ma kojeg da je pola, zvanja ili roda, neka odlazi na posao na koji je postavljen ili prizvan.

Krećući na put ili zanimajući se poslom kod kuće, neka tiho govori:

Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj mene grešnog (ili grešnu)!

Ako ga, pak, zbog neke potrebe okružuju ljudi, nekaon, zanimajući se delom, umom govori jedino:

Gospode pomiluj!

i neka tako produži sve do ručka.

Pred ručak neka on ponovi navedeno jutarnje pravilo.

Posle ručka neka svaki hrišćanin, ispunjavajući svoj posao, takođe tiho izgovara:

Presveta Bogorodice, spasi mene grešnog (ili grešnu)!

i neka tako produži sve do sna.

Kada se desi da je usamljen, neka govori:

Gospode Isuse Hriste, Bogorodicom me pomiluj grešnog (ili grešnu)!

Približavajući se vremenu za san, svaki hrišćanin treba da ponovi jutarnje pravilo: Oče naš , do kraja, tri puta , zatim u čast Majke Božije Bogorodice Djevo , do kraja, takođe tri puta , i najzad jedanput Simvol vere (Verujem u jednoga Boga…) i posle toga neka zaspe ogradivši se krsnim znamenjem.

Pri tome je prepodobni starac Serafim, ukazujući na opit svetih otaca i pravednih staraca, govorio da svaki hrišćanin koji se drži ovog malog pravila kao spasonosnog sidra usred valova svetske sujete i sa smirenjem ga ispunjava, može dostići do mere hrišćanskog savršenstva i božanstvenenjubavi zato što su ove tri molitve osnova Hrišćanstva:

prva , jer predstvanja reči samog Gospoda koju je On postavio kao obrazac svih molitava;

druga , jer ju je arhangeo doneo sa neba kao pozdrav Presvetoj Djevi, Majci Gospodnjoj i kao krajeugaoni kamen Novog Zaveta;

i treća , jer u sebi ukratko sabira sve dogmate hrišćanske vere.

Ako hrišćanin, držeći se ovog prvila, bude imao još slobodnog vremena, neka pridoda i druge spasonosne molitve i čitanja, npr. nekoliko začala iz Svetog Jevanđelja i Apostola, ili kanone, akatiste, Psalme i molitve, smireno pritom dvostruko hvaleći Gospoda što ga je udostojio da Mu prinese još nešto od sveštenih plodova. Kroz to on se malo po malo uzdiže na vrh hrišćanskih vrlina.

Onome ko nije u stanju da ispuni čakni to malo pravilo (npr. sluga zbog obaveza prema gospodaru, ili službenik zbog obaveza prema svojoj dužnosti), prepodobni starac Serafim je savetovao da ga izvrši makar i na postelji, ili u hodu, ili pri vršenju posla, budući da reč Božija kaže: Jer svaki koji priziva ime Gospodnje biće spasen (Rim. 10,13).

Izvor: beogradskiportal.rs