Magazin

ŠTA BI SUTRA OBAVEZNO TREBALO URADITI: Za dobro i napredak

Mnogo puta se pitamo šta je to što je dobro za napredak i lični i napredak doma – porodice.

Mnogo puta čitajući razne portale dolazimo do zaključka da trebamo uraditi „ovo ili ono“ na velike praznike i isključivo tada. Retko gde ćete videti da treba uložiti i trud, da od sujoverja nema ništa.

Sutra je sreda i bilo bi dobro da postite. Uz to čitajte sveto Pismo, dajte sebi zadatak i probajte da uradite to bar sutra, sledeće nedelje dodajte i petak.

Blago domu u kom neko posti“, govore Oci.

STARAC TADEJ O POSTU

Post je potreban za smirenje tela, jer kad se telo smiri, smiriće se i duša. Crkva je propisala kako treba postiti. Srce treba pripremiti. Mi možemo ništa ne jesti, a da nam je srce zlobno i pakosno. Kako da primimo Sveto Pričešće kada ne podnosimo pojedince? Uzećemo Sveto Pričešće, ali ne za spasenje, jer smo zadržali paklene osobine, koje su zle.

Post je priprema za smireno srce. Sveti Oci kažu: “Onaj koji nije poslušan uzalud posti i moli se Bogu.“ Poslušanje je veće od posta i molitve. Kad sam bio mlad nisam razumeo uputstva Svetih Otaca, ali kasnije sam video da je to tačno. Ko ne smiri srce i ne očisti ga od zlih misli, uzalud posti.

Gospod je sav mir, sva radost. Treba pripremiti srce da bude krotko, smireno, u suprotnom uzećemo Sveto Pričešće na osudu, a ne na spasenje. Zato se i molimo: da nam Pričešće ne bude na sud nego na spasenje.

Izvor: beogradskiportal.rs