Magazin

SLAVIMO SVETU PETKU – OBIČAJI I PRAVILA: Po njoj je naša Paraskeva dobila ime

Beše ova Parskeva velika ugodnica Božija, po njoj je naša sveta Petka dobila ime. Ova Paraskeva rođena je u Ikoniji, roditelji su joj bili veoma bogati, ali po njihovom usnuću ona nasledi svo bogatstvo i reši da ga razdeli siromasima i ubogim ljudima. Upamtiše je već tada kao velikog čoveka.

U to vreme beše veliko gonjnje Hrišćana od strane Dioklecijana, pa kad ču šta radi sveta Petka i kako u ime Hristovo pomaže narod siromašni, reši da je skloni po svaku cenu. Mislio je car da posle ovog života nema života, ali sveta Petka ga ukori.

Kad je upita knez za ime, ona reče, da se zove hrišćanka. Knez je ukori, što ne kaže svoje obično ime. A Paraskeva mu reče: „trebaše prvo da ti kažem ime večnoga života pa onda ime vremenog života“.

Skončna velika svetiteljka jer je car kazni, ali ostade u narodu kao velika. U njeno ime običaji behu da se pomaže sirotinja, da se obilaze bolni i ljudi izgovaraše reči u sebi „U ime svete Petke hrišćanke pomažem, neka pomogne i ona meni i mojoj porodici“.

Veliki je Bog, pogledajte kako je to divan običaj. Nekada ko ne može novcem i lepom rečju može da pomogne čoveku, pomažite u ime Gospodnje, Bog će vam to vratiti stostruko.

Izvor: beogradskiportal.rs