Magazin

ČITAJTE JE ZA ZDRAVLJE I NAPREDAK: Molitva Krstu koja pomaže

Važi za jednu od najmoćnijih molitva u čitavom hrišćanskom svetu.

Neka vaskrsne Bog, i neka se razveju neprijatelji Njegovi, i neka beže od Lica Njegova oni koji ga mrze. Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja;

Tako neka nestanu đavoli pred licem onih koji ljube Boga i osenjuju se krsnim znakom, i koji radosno govore: Raduj se, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, koji progoniš đavole silom raspetog na tebi Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je sišao u pakao i satro silu đavolsku, i koji nam je darovao tebe, Krst Svoj Časni, za proganjanje svakog protivnika.

O! Prečasni i životvorni Krste Gospodnji, pomaži mi uvek sa Svetom Vladarkom, Djevom Bogorodicom, i sa svima Svetima zanavek. Amin.

OTAC TADEJ O MOLITVI

Molitva od srca

Kad se neko od srca obrati Bogu umnom molitvom, postepeno se na nju navikne i stekne radost i mir, koji nisu od ovoga sveta. I ta radost se stekne, pa se povremeno izgubi. Ali, blagodatna molitva je neiskazana radost, koja se ne može uporediti ni sa čim od ovog sveta. -O dejstvu umno-srdačne molitve na čoveka Tadej je govorio i sledeće:

– Sveti oci kažu da svako treba da upražnjava Isusovu molitvu: „Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me.“ Kad ona počne sama da se tvori, bez tvoje volje, to je neverovatna, božanska snaga.

Osećaš neiskazanu radost. Sve ti je omiljeno, sve ti je dobro, sve ti je sveto. To je Božanska blagodat koja se daje, ne zavisi od naše volje, želje; sama se kreće, kao neki motor. Čovek koji ima tu molitvu, šta god vidi, koga god vidi – raduje se.

Zato je Sveti Serafim Sarovski posetiocu govorio: – Radosti moja! – On je video božansku silu u svakoj duši, bez obzira da li je reč o duši deteta ili starca, i radovao se.

Kako je Otac Tadej tvrdio svi su prizvani na svetost. Svaka duša je rođena sveta. I veliki i mali, svi treba da budu sveti. Jer je život Božanska energija, koja potiče od Boga, Izvora života, i odatle je svi dobijaju, i anđeli i ljudi. Ta energija je stalno s nama. A Bog je jedini Životodavac.

Zato večeras kad krenete na spavanje, obavezno se prekrstite i izgovorite sledeće: „Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me.“ Ako vam ovo uđe u naviku svaki dan, videćete kako se istinski mir i radost uvlače u vašu dušu. Jer kako Otac Tadej kaže: – Život na zemaljskoj kugli se manifrestuje milsima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život. –

Izvor: beogradskiportal.rs