Beograd

Sednica Skupštine grada zakazana za petak, 27. decembar

Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević zakazao je za petak, 27. decembar, 19. sednicu Skupštine grada.

Na dnevnom redu je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, Predlog odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda, Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Privrednog društva „Simpo” a.d. Vranje.

Pred odbornicima je i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o finansiranju troškova četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje, Predlog akcionog plana zapošljavanja Grada Beograda za 2020. godinu, Predlog plana javnog zdravlja grada Beograda za period od 2020. do 2026. godine, Predlog akcionog plana za suzbijanje ambrozije na teritoriji Beograda za 2020. godinu, Predlog programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2020. godinu, Predlog odluke o usvajanju lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika, po osnovu sporazuma o readmisiji, koji borave na teritoriji grada Beograda za period od 2020. do 2024. godine, kao i Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2019. godinu.

Pred odobornicima je i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na rebalans programa poslovanja za 2019. godinu JKP GSP „Beograd”.

Odbornici će odlučivati i o predlozima nekoliko planova detaljne regulacije i predlozima odluka o izradi i dopunama detaljne regulacije od značaja za razvoj grada.

Na dnevnom redu su i predlozi akata o kojima se odlučuje po skraćenom postupku, a to su predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju direktora i v. d. direktora u jednom broju preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Beograd, imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora u jednom broju preduzeća i ustanova, kao i o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda.

Izvor: bgportal.rs