Magazin

Pobedi gordost posle ove tri rečenice: Tih dana razgovaraše dvoje (POUČNA PRIČA)

U jednoj štali hranio gazda svog jahaćeg konja. Konj je imao lepa jasla, a u njima uvek sveža sena i dovoljno zobi. A u istoj štali, u jednom kutu, bila je privezana i mazga, koju nisu negovali i timarili, a hranili su je tek da ne skapa od gladi. Jedared, usudi se mazga pa reče konju:

– Ja znam da si nešto drugo nego ja, pa neću s tobom da se poredim. Ali ipak ne znam zašto nećeš nikad ni da me pogledaš, a kamoli da sa mnom koju progovoriš. Zašto se tako ponosiš?

Konj se i ne osvrnu na nju, ali ipak odgovori:

– Na mojim precima jahali su carevi i kraljevi i najslavnije vojskovođe. Ja se, dakle, ne mogu družiti ma s kime.

– Tako je – odgovori mazga i uzdahnu.

Milo bejaše konju čuti da mu se priznaju takve zasluge, pak se obrnu da pogleda mazgu. I odmah opazi da na leđima ima krst, pak je zapita:

– A otkuda tebi taj krst na leđima?

– To je spomen iz starih vremena – odvrati mazga skromno.

– A kakav je to spomen?

– Ta znaš, na jednome mome pretku jahao je Hristos Spasitelj kad je ulazio u Vitlejem. Pa od toga doba mi se rađamo s krstom na leđima.

Konj se zastide i poče premišljati kako je gadna preterana gordost, a kako je lepa pitoma skromnost.

Izvor: Beogradskiportal.rs