Magazin

Neko ne misli dobro o tebi? Kako se izboriti protiv tih misli?

– Starče, smućujem se kada neko ne misli dobro o meni.

– Baš dobro da si mi to rekla! Od danas ću da se molim da niko nema dobro mišljenje o tebi, jer će ti to biti na korist, dobro moje dete. Bog, promišljajući o nama, dopušta da nam ljudi čine nepravde ili da nam kažu nešto neosnovano – da bismo iskupili neki greh ili da bismo uštedeli nešto za drugi život.

Ne mogu da razumem kakav vi to duhovni život želite? Vi još uvek ne shvatate svoju duhovnu korist i hoćete još ovde da budete isplaćene; za Nebo ništa ne ostavljate. Zašto tako posmatraš stvari? Šta čitaš?Zar tamo ne piše šta ti valja činiti? A čitaš li Jevanđelje? Čitaj ga svaki dan.

– Starče, kada učinim nešto dobro, rastužim se ako taj moj postupak neko ne pohvali.

– Dobro, jel’ ti tražiš pohvalu od Hrista ili od ljudi? Zar ti neće mnogo više biti od koristi pohvala od Hrista? I šta će ti pomoći ako ljudi i budu obraćali pažnju na tebe?

Ako sada dobiješ priznanje za neko dobro koje učiniš, u drugom životu ćeš čuti: Seti se da si ti primio dobra svoja u životu svome. Treba da nas raduje kada ljudi ne priznaju naš trud i ostavljaju nas bez ljudske nadoknade, jer sve to Bog ima u vidu i uzvratiće nam za naš trud večnom platom. Kada već postoji božansko uzdarje, pobrinimo se da stavimo makar jedan dinar u Božiju štedionicu. Trebalo bi da nepravdu primate kao veliki blagoslov, jer tako skupljamo nebeske blagoslove.

Izvor: Beogradskiportal.rs