Magazin

Mnogo ljudi se nepravilno krsti: Ovo je pravilno osenjivanje krstom

Kada se mi hrišćani obraćamo Gospodu Bogu, čvrsto stavimo prva tri prsta desne ruke: palac, kažiprst i srednji, tako da su sva tri ravna, a mali i domali prst privučemo uz dlan.

Kad smo tako satavili prste, dižemo desnu ruku i sa tri prsta dodirnemo sredinu čela, posvećujemo Bogu svoj um i govorimo: „U IME OCA“, potom spustimo ruku u visinu pojasa, posvećujući Bogu svoje srce i govorimo: „I SINA“, zatim dodirujemo prvo desno pa levo rame sa prednje strane, posvećujući Bogu svoju snagu i govorimo: „I SVETOGA DUHA „. Potom skrstimo ruke i govorimo: „AMIN“, što znači: neka tako bude.

Krstite se pravilno, to je jako bitno. Mnogo ljudi ne zna da se prekrsti spuštajući ruke na stomak što je potpuno nepravilno.

Kada se krstimo?

Kad započnemo posao, kada krenemo negde, kada se molimo pre obeda, pre učenja, pre puta. Imajte tu divnu naviku.

Pogledajte video koji sve objašnjava

Izvor: Beogradskiportal.rs