Magazin

Treba imati ovu svetinju u kući: Znate li kako se koristi?

Nafora je osvećen hleb koji se vernicima deli na kraju svete liturgije. To je podsećanje na prve hrišćanske večere ljubavi – agape, gde se posle Bogosluženja zajedno večeralo, pevale se duhovne pesme i delila milostinja.

Nafora se uzima na sledeći način: polako, u redu, prilazi se svešteniku ili episkopu koji deli naforu. Kad se dođe na red, pobožno se prekrsti, celiva se ikona i krst u ruci episkopa i zatim se na dlan leve ruke prekrsti desni dlan, sveštenik ili episkop stavlja na desni dlan parče nafore, tada se sveštenom licu celiva ruka. Nafora se direktno sa desnog dlana stavlja u usta, vodeći računa da se ni jedna mrvica ne ispusti.

Nafora se ne uzima levom rukom niti samo u prste, nego samo na dlan desne ruke.

Naforu bi bilo dobro da u mrvicama imate kući, pa ujutru da uz svetu vodu uzmeze malo. Uvek je možete uzimati, mnnosi misle ako ne poste da ne smeju da uzmu ali nije tako.

beogradskiportal.rs