Srbija

POBUNA UGOSTITELJA U NIŠU: Poruka poslata Kriznom štabu

NOVA POSLEDNJA

U Nišu prava pobuna i saopštenje za javnost koje je upućeno Kriznom štabu.

Beogradski portal vam prenosi u celosti:

“Na današnjoj vandrednoj onlajn sednici upravnog odbora, udruženja ugostitelja Niša “Konstantin”, koja je održana povodom donošenja novih mera od strane Kriznog štaba i Vlade Srbije doneli smo sledeće zaključke:

Prvo, u potpunosti se ne slažemo s novim odlukama Kriznog štaba jer se suštinski i dalje nastavlja sa praksom zaključavanja naših ugostiteljskih objekata.

Delimična popuštanja, omogućavaju kakav takav rad samo objektima koji poseduju bašte.

Dok velika većina nas ostaje zaključano.

Nove mere će produbiti i doprineti slabljenju naših sposobnosti za rad. Kolege ugostitelji, se nalaze u veoma teškoj finasiskoj situaciji. Obaveze na ime poreza i doprinosa, valute plaćanja i drugih nameta se ne mogu prolongirati, a robi,koju već nedeljama skladištimo, polako
ističe rok trajanja.

Takođe, sve više se suočavamo sa odlivom radne snage jer zbog nemogućnosti rada nismo sposobni da isplaćujemo plate. Zato smo odlučili da članovima našeg udruženja savetujemo, da po svojoj slobodnoj volji, odluče da li će uopšte raditi (ovo se odnosi na one članove koji imaju bašte u okviru svojih objekata) ili ne.

Drugo, apelujemo na sve relevantne institucije, u prvom redu na Krizni štab ,da što pre ukinu sva ograničenja u ugostiteljskom sektoru.
Naše snage su na izdisaju a dalja agonija će dovesti do masovnih trajnih zatvaranja ugostiteljskih objekata.

Treće, udruženje će i dalje nastaviti da kroz svoje organe nastoji i utiče na poboljšanje uslova za rad svih naših članova.
U Nišu

04.04.2021. godine

Sekretar udruženja Vladimir Janković”, navodi se u saopštenju.

Izvor: beogradskiportal.rs