Srbija

OGLASIO SE RATEL: Možete PREVREMENO rasknuti ugovor sa operaterom

Pretplatnik ima pravo da raskine ugovor s mobilnim operatorom koji jednostrano promeni cenu usluge i u tom slučaju nema obavezu da plati troškove raskida, saopštio je danas „Ratel“.

Pretplatnik to pravo stiče nakon što ga operator obavesti o poskupljenju, odnosno o izmeni ugovora koja bitno menja uslove na štetu korisnika.

Operator ima obavezu da najmanje mesec dana unapred obavesti korisnika o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i o pravu pretplatnika da ugovor raskine pre isteka perioda na koji je zaključen, prenosi Tanjug.

U slučaju da pretplatnik koji je opredeli za raskid ugovora želi da zadrži postojeći broj, on se može obratiti drugom operatoru sa zahtevom za prenos broja, a operator sa kojim je raskinuo ugovor je dužan da mu to omogući, navodi u saopštenju „Ratel“.